EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR

Contabilitate Primara

ALTE SERVICII

Intocmim si tiparim nota de receptie (NIR), urmand sa fie semnata de clienti la intervale de timp stabilite.

La cererea clientului intocmim si alte documente primare:

  • Intocmim Bon Consum, Bon RETUR; aviz de expeditie conform documentelor transmise de beneficiar
  • Intocmim Registru de casa, chitante, dispozitii de plata ;
  • Verificam inventarele faptice transmise de beneficar cu cele scriptice;
  • intocmim fise de magazie pentru fiecare produs
  • emitem facturi la cererea beneficarului
  • intocmim Ordine de plata –plati furnizori si bugetele de stat.

S.C. Statescu Expertize S.R.L.

MEMBRU C.E.C.C.A.R.
MEMBRU C.A.F.R.

CONSULTANTA FINANCIARA SI DE AFACERI

Ec. STATESCU DUMITRU

EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR

Tel: 0723 247 666; 0244 335 495
E-mail: statescu_expertize@yahoo.com
Site: www.statescu-expertize.ro

AUDIT FINANCIAR
EVIDENTE CONTABILE
EXPERTIZE EXTRA JUDICIARE